סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 113:

הגדה של פסח ע"פ אלטונה תצ"ח(1738)- פורמט גדול-מהדורת פקסמיליה

Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

הגדה של פסח- מהדורת פקסמיליה אלטונה אשכנז תצ"ח 1738,
כתב וצייר יוסף בן דוד מלייפניק.
אוסף ספריית הרוזנטילאנה אמשטרדם הוצאת ו. טורנובסקי תל אביב.
מפרט של ספריית הרוזנטיללאנה על אודות ההגדה.
מצב כללי טוב מאד,עם תיקיה כיסוי,33*24 פורמט גדול.