סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 112:

ספר יריעת שלמה : חלק- ב תקצ"א ; רעדלהיים :

Sold for: $25
Start price:
$ 25
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר יריעת שלמה : חלק- ב. המתיחסות אל הדבור והקול .תקצ"א ; רעדלהיים : 
מחבר: פפנהים, שלמה, 1740-1814  הידנהים, בנימין וולף בן שמשון, 1757-1832  
הערות: 
חלק ב. השמות המתיחסות אל הדבור והקול וכלל החושים ובהקדמת הספר יתן אומר על תכונות אלה הסגולות הגופניות, אופני פעולתם והתפעלותם והתכליות היוצאות מהם ... הובא לדפוס עם תוספת איזה דברים וענינים מאתי וואלף ב"ר שמשון איש היידנהיים. רעדלהיים : דפוס W. Heidenheim, תקצ"א.
[2], עו ד'. 21 ס"מ..  
מצב כללי טוב מאד,כריכה רופפת, חותמת בעלים בית המדרש דלונדון