סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 111:

דף ללימוד אותיות הא-ב והתנועות. בומבי

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

דף ללימוד אותיות הא-ב והתנועות. בומבי (הודו), ללא שנת דפוס. שנת תר"ץ בערך. שם המדפיס והמקום בתחתית הדף באותיות לועזיות.
עמוד גדול, מחולק לשתי עמודות. 23 ס"מ. מצב טוב מאוד.