סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 110:

קבלה מבית הכנסת ע"ש הרמב"ם קהיר 1938- חותמת הצדיק ניסים ענאני.

Sold for: $45
Start price:
$ 25
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

קבלה מבית הכנסת הוותיק על שם הרמב"ם קהיר 1938- בכתב יד בערבית עם תמונת הרמב"ם וברכת שנה טובה, וחותמות אחת בעברית "הרב נסים ענאני".

רבה של בית הכנסת  הוותיק על שם הרמב"ם בקהיר היה הצדיק ניסים ענאני.

 עלה לארץ בתחילת שנת 1957 בגיל 90 בערך ומת בשיבה טובה בארץ -הוא קבור בבית העלמין גבעת שאול, עד היום נוהגים לעלות לקברו אנשים שמכירים את סיפורי הניסים ולזכות בנס.

20*11 ס"מ, כתמים,בלאי.