סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.
Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 19:

ספר הזהר-העותק של הראשון לציון הרב רפאל מאיר פאניג'ל – המרפ"א, עם חתימת יד קדשו

Start price:
$ 260
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

ספר "הזהר" על התורה חלק שלישי ספר ויקרא, עם פירוש מקדש מלך והדרת מלך מהמקובל רבי שלום בוזאגלו, ליוורנו תרט"ז. בדפוס הרב משה טובייאנה. ספר זוהר זה הוא העותק הפרטי מספרייתו של הראשון לציון הרב רפאל מאיר פאניג'ל המכונה המרפ"א. וכך נכתב בכתב יד קדשו בשער הספר "מנחה טהורה מאת הגביר היקר סי' יצחק צפיג' הי"ו ס"ט ...הגברת המעטירה אשת חיל מרת סי' רחל בת אסתר מב"ת, לי לשמי הצעיר רפאל מאיר פאניז'יל ס"ט יה"ר שאזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות אני וזרעי וזרעי זרעי ע"ס כל הדורות כי"ר אמן". חלק מהכיתוב כתב הרב בכתב אשורי מסוגנן. הראשון לציון המרפ"א: תקס"ד – תרנ"ג, גאון ומקובל, סבא דמשפטים, הוכתר לראשון לציון אחר פטירת רבי אברהם אשכנזי בשנת תר"מ, חתנו הוא הרב חיים משה אלישר בנו של הרב היש"א ברכה מחבר ספר משה האיש ועוד, בהיותו עוד בן ל"ז שנים נשלח הרב לתוניסיה ואלג'יר. נודע כבעל מופת - ובעת ביקורו בתונס בשנת תרכ"ג היתה עצירת גשמים ושנת בצורת, רבני המקום פנו לרב שיתפלל לגשמים, והנה קרה הנס שבטרם סיים רבנו את תפילתו נתקדרו השמים בעבים וירדו גשמי ברכה מרובים, ויהי לאות ולמופת בקרב הצבור, ומאורע זה פרסם את שמו, הרב תקן תקנות רבות בקהילות שאליהם הגיע אחת התקנות נדפסה בספרו "לב מרפא" בהקדמה בשם "זכרון לפני ה' תמיד". עותק נאה במצב מצוין. כריכה מקורית. דף עבה ואיכותי.