סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 16:

ספר ‬תרומת הדשן ‬‫ [תקל"ח ‬ 1778] פיורדא-

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

  ספר ‬ תרומת הדשן ‬‫ [תקל"ח ‬ 1778] פיורדא: ‫ עם פסקים וכתבים. חבר ויסד ר’ ישראל זצ"ל אשר שמו נודע בשערים ונקרא בין האשכנזים מהר"ר איסרלן זצ"ל, אשר הניח אחריו ברכה לזכות הרבים בתשובותיו. ‬ פסקים וכתבים:  ‬ ‫ מקום הוצאה ‬ ‫ פיורדא ‬ דפוס איצק בן ליב ב"ב [בוכבינדר] ‬ 
‫ ‬  ‫ פרט השנה ‬ ‫ בשנת והר’ים את הדש’ן על’ המזבח’ ‬ תקל"ח
‫ תאור: ‬ ‫ [5], קכב; ב-מה דף. 4°. ‬ מצב כללי טוב מאד, כמה דפים מנותקים.
‫ הערות ‬ ‫ דף ב-מה: פסקים וכתבים. ‬
הסכמות ‬ ‫מעבר לשער: הסכמות ר’ יחזקאל סג"ל לנדא, פראג, כג שבט תקל"ו; ‬
  ‫ ר’ שלמה דוב [הרצפלד], גלוגא, איסרו חג של שבועות תקל"ה; ‬
  ‫ ר’ מאיר ברבי, פרעשבורג, ד ניסן תקל"ו; ‬
  ‫ ר’ ידידיה המכונה טיאה ווייל, קרלסרוא, טו תמוז תקל"ז. ‬
חתימת בעלים עתיקה.