סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 15:

וזאת ‬תורת הבית ‬ברלין ‬[תקל"א ‬ 1771]-חותמת בעלים הרב חיים מאיר ברוין

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

  וזאת ‬ תורת הבית ‬ברלין ‬[תקל"א ‬ 1771].  ‫[הקצר] הובא לבית הדפוס והוגה ע"י ר’        איצק  [ב"ר שמואל] היילפרון מק"ק ווראניק .‬  (וינוגרד ברלין 272).
‫ פרט השנה ‬ ‫ בשנת בר’וך אבר’ם ל’א’ל’ ע’ליון ‬
‫ תאור: ‬ ‫ מד דף. 4°. ‬ מצב כללי טוב מאד.
 ‫ הערות ‬ ‫ דף ב: הקדמה ושיר, מאת ר’ יצחק איצק היילפרון, המביא לבית הדפוס. ‬ 
‫ ‫ הסכמות: ר’ אהרן ב"ר משה מגזע צבי, ועמו חתומים ר’ יואל ב"ר יקותיאל מגלוגא ור’   גרשון אונגר, ברלין, ד ניסן תקכ"ח; ‬ 
 הסכמה שנייה מר’ אהרן ב"ר משה מגזע צבי, ברלין, יח תמוז תק"ל; ‬
‫ ר’ פייבש ב"ר ש"ה [שמואל העלמן], ליסא, כ תמוז תק"ל. ‬

חותמת בעלים הרב חיים מאיר ברוין מראשי "הסתדרות תלמידי ישיבות אונגארן" בארצות הברית.