סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 14:

ספר מעשי צדיקים תק"מ (1779) ליוורנו-מהדורה יחידה.

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

 ספר מעשי צדיקים תק"מ 1779  ליוורנו  חידושי הרמב"ן על מס' עכו"ם אחריו  חדושי ר' יום טוב בן אברהם על מסכת שבועות ; החכם ר' חיים שלום עמאר  הביא  חמדה גנוזה להדפיס .
חדושי הריטב"א. שבועות ,חדושי הרמב"ן. עבודה זרה. 
שנה: כ'י' י'ש'ר' תק"מ 1779  ליוורנו : 
  הערות: ד' נח-קעה כוללים: חידושי הריטב"א שבועות.  
הסכמות:
  ‫ ר’ חיים יוסף דוד אזולאי מירושלים, [ליוורנו], תק"ם.
   ר’ שאול [ב"ר אריה ליב לעווענשטאם], אמשטרדם, א דראש- חודש כסליו [ל חשון] תק"ם; ‬
  ‫ ר’ שלמה שלם, אמשטרדם, ראש-חודש כסליו תק"ם; ‬
  ‫ ר’ חיים אברהם ישראל, אנקונה, כסליו תק"ם; ‬
תיאור: ד, קעו ד' ; 20 ס"מ.. מצב כללי טוב מאד, כמה דפים מודבקים,כריכה בלויה.