סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 13:

לקוטי אמרים-תניא. תר"ס. וילנא

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

ספר לקוטי אמרים : חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים ; ונתוסף בו אגרת התשובה  גם אגרת הקודש  חוברו [ע"י] מרנא ורבנא שניאור זלמן. ועתה הוגה היטב בתוצאה חדשה ומתקנת 

מחבר: שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812  מוציא לאור: ווילנא : האלמנה והאחים ראם  

שנה: בקדוש' יש'ראל' יגיל'ו  תר"ס   קסג ד' ; 22 ס"מ.. שער אחד בלבד,מצב כללי טוב מאד.

 הערות: ההוצאות הבאות נדפסו לפי הוצאה זו. ‬

שערי חב"ד 75; ספר התניא, ביבליוגרפיה, עמ’ 107, ל. ‬