סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 12:

ספר גידולי טהרה-פיורדא-תר"ה-מהדורה יחידה,

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

  ספר גידולי טהרה תר"ה פיורדא  : על הלכות מקואות, עם כמה שאלות ותשובות  שחיבר מהור"ר מנחם המכונה מענדל קארגויא ;הובא לבית הדפוס מאתנו יונה בלא"א הר"ר מענדעל ראזענבוים .ואשר המכונה אנשיל בלא"א מאיר שטערן .
מחבר: קרגוי, מנחם מנדל  מוציא לאור: פיורדא : דפוס ד. צירנדארף וי. זאממער  
שנה: על פי ההקדמות בהסכמות שנת  תר"ה .
עותק עם נייר כחלחל,מצב כללי טוב מאד, כריכה מנותקת.
  תיאור: [4], IV, ע', נו ד' ; 21 ס"מ..