סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 11:

ספר השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון-תצ"ז -אמשטרדם-חותמת וחתימת בעלים.

Sold for: $70
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון  תצ"ז אמשטרדם: תוכחת מוסר במליצה (ומלך הנגב הוא כנוי להיצר טוב ומלך הצפון הוא היצר הרע) חברו מוה"ר יעקב לונדין .
מחבר: לונדן, יעקב בן משה יהודה : מוציא לאור: אמשטרדם : דפוס ר"ח עטיאש  
שנה: על' כן' יאמר' בספר' מלחמה' לה' א'ת ו'הב  תצ"ז
הערות: חתימת המחבר הסוף ד' [4] ע"א: יעקב  בן  יודא חזן ז"ל מלונדין.  
תיאור: [4], סח ד' ; 23 ס"מ.. מצב כללי טוב מאד,כריכה מנותקת,כתמי זמן
חתימות וכתבי יד,  וחותמת בעלים.