סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 10:

שו"ת ‬‫פרי תבואה חלק שני-נאווי דוואהר [תקנ"ו-1796]-מהדורה יחידה-חותמת בעלים רבי יהושע סג"ל דייטש.

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר שאלות ותשובות ‬ ‫פרי תבואה [תקנ"ו ‬ 1796]. ‬חלק שני הכולל מ"ג שאלות ותשובות, חברו הרב ר’ יהודא ליב מרגליות, אב"ד דק"ק שעברשין.‬  ‬

הוצא ב: נאווי דוואהר ‬  ‬ ‫ [דפוס יאהן אנטאן קריגר] ‬ 

‫ פרט השנה ‬ ‫ בשנת מזרה’ י’ש’ר’א’ל’ י’קבצנו ‬ ‫ תאור: ‬ ‫ פ [צ"ל: עט] דף. 2°. ‬מצב טוב מאד.
הערות: ‬ ‫ בשער: "וחלק ראשון מזה החבור הנקרא תורה אחת". חלק זה לא נדפס כנראה.

חותמת בעלים רבי יהושע סג"ל דייטש (תר"ע-תש"ן) בעל "בית הלחמי", בנו של הגאון ממאקאווא רבי חיים יהודה דייטש  וחתנו של רבי דוד שפרבער אב"ד בראשוב. תלמיד ישיבת חוסט אצל מהרי"ץ דושינסקי וישיבת קראלי אצל רבי יואל טיטלבוים. היה נוסע לחצרות אדמו"רים רבות, אך בעיקר לחסידות בעלז ולרבי ישעיה מקרסטיר. כיהן כ"רב הצעיר" בבראשוב וברבנות בקהלות שונות בחו"ל. היה מקושר לאדמו"רי וויזניץ ובעלז. לאחר השואה עלה עם חותנו לירושלים בה נתמנה לאב"ד קטמון. היה ראש הישיבה הראשון בישיבות בעלז בארץ ישראל. הקים את מוסד "מעין החכמה" להוצאת ספרי קודש.