סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 9:

ספר רביד הזהב תקס"א לעמבערג-מהדורה יחידה

Sold for: $30
Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

  ספר רביד הזהב תקס"א (1801) לעמבערג: על שו"ע יו"ד וגם (קונטרס אחרון) על מסכת חולין אשר חיברו מהור"ר יהודא זעלקי (זעלקא) בהרב  יחיאל מיכל.
מחבר: יהודה זלקה בן יחיאל מיכל : לעמבערג : דפוס אהרן סג"ל  
הערות: עם פנים יו"ד.  
רק על הלכות שחיטה והלכות טרפות.
קונטרס אחרון על מסכת חולין
מצב כללי מצויין, תיאור: [1], 86 ד' ; 2.. 
חתימת בעלות הרב מנחם מנדיל קעסטענבערג  וחותמות הצנזורה,נייר אכותי..