סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 8:

צלח תרט"ו (1856) יוזעפאף (בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא)

Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

 צלח תרט"ו (1856) יוזעפאף (בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא) : והוא ספר ציון לנפש חיה על מסכת ביצה.
מחבר: לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793   : דפוס וואקס  
הערות : [ג]. על מסכת ביצה. [1], מד' דף.  תיאור:  ; 40 ס"מ.. 
מצב כללי טוב מאד, כריכה חדשה עם הטבעת זהב.
חתימת בעלים יוסף .....