סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 7:

לוט 10 ספרי תהלים

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

1. תהלים כ' ד' גינצבורג לונדון תרע"ג 1913.


2.ספר תהלים בצלאל קהלות ספרד ע"פ החיד"א  ווינה 1936 כריכת עץ עם ציור מגדל דוד המלך.


3.ספר תהלים מתורגם ומבואר כמוהר"ר שמשון בן כמוהר"ר רפאל הירש חלק ראשון ספר א ב מהדורה ב' פראנקפורט דמיין תרנ"ח


4.ספר תהלים כתבי קדש נביאים וכתובים כרך תשיעי עם י"ב פרושים ווילנא תרס"א .


5.ספר תהלים זמירות ישראל דרך מסילה עם הרד"ק  פיורדא תר"ד 1843 עברי טייטש

עם תוכחת חיים.6. ספר תהלים תר"ף. סוסה : באותיות גדולות  התפלות הנצרכים קודם ואחר קריאת התהלים בקיצור ספר מנחת שי   דפוס מכלוף נג'אר   [1], ד, צח, [2] ד' ; 17 ס"מ.. 


7.ספר תהלים נביאים וכתובים עם פירוש רש"י מקראי קודש להרב הגאון מוהר"ר מאיר ליבוש מלבים עם פירוש תפלות דוד ווארשא תרל"ה 1874.


8. ספר תהלים עם מעמדות : מיר האבין פאר יעדר מזמור גישטעלט די נוצין אונ אויש לייגונג 

 וויליאמסבורג : א"א קרויז   תשכ"ב  שפה: עברית;יידיש

הערות: התרגום היידי מתחת למקור העברי.  דפוס צלום.  תיאור: קמד ד' ; 8.. 


9.ספר תהלים עם הקדמת תוכן כונת ענין כל מזמור ומזמור ספר תהלים : ונחלק לשבעה ימי שבתא ולחמשה ספרים כנגד חמשה חומשי תורה : גם לשלשים חלקים לימי החודש ...

תר"ע : ניו יארק : היברו פאבלישינג קאמפאני ח"ש. ניו יורק 

הערות: דפוס סטראוטיפי.   תיאור: 143, [1] ע' ; 17 ס"מ..  


10. ספר תהלים עם פירוש פשוטו של מקרא  מאת הרב יצחק אריה בהגאון רבי אברהם צבי פינחס הרב י"ל פינחס. תשכ"ח.  

מחבר: פינחס, יצחק אריה,  תשכ"ח תל אביב : מוציא לאור לא ידוע  

 תיאור: צו, [1] ד'..  


מצב כללי טוב מאד,חתימות וחותמות בעלות.