סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 3:

ספר זכירה לחיים חלק א' אזמיר-מהדורה ראשונה.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $90
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

ספר זכירה לחיים חלק א'- ספר אבי -הנח"ל וספר פר אחד.  אזמיר
 פאלאג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869   : דפוס חיים אברהם די שיגורה  
שנה: בסוד י'ש'ר'י'ם' ו'ע'ד'ה' לפ"ג תר"ם-תרמ"ה
הערות: א. [על הזוהר] ותקוני הזוהר במדרש ילמדנו (תנחומא).  
  חתימה של ר' יעקב יוסף העליר.. כרוכים עמו ספר אבי הנח"ל וספר פר אחד מאת המחבר.    תיאור: [1], סט, [1], קכח, מה ד' ; 32 ס"מ.. מצב מצוין.

הגאון הרב חיים פלאג'י ("החבי"ף"; י"ז בטבת ה'תקמ"ח (28 בדצמבר 1787) - י"ז בשבט ה'תרכ"ח (10 בפברואר 1868)) היה פרשן, פוסק ומקובל, מגדולי חכמי איזמיר.
catalog
  Previous item
Next item