Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 15:

"קוויטל" בכתב ידה של הרבנית בת שבע קניבסקי, אל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

Sold for: $80
Start price:
$ 30
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

שמות שנכנסו אל הקודש פנימה לרבי חיים קניבסקי לתפילה בכתב ידה של הרבנית בת שבע קניבסקי. בני ברק, שנות התש"ס(?) 

 דף דפדפת. 21*26 ס"מ. 

עשרות שמות של נשים וגברים עם בקשת התפילה וההצלחה, הכל בכתב ידה של הרבנית. בידוע שהרב קניבסקי לא קורא כתב יד של נשים ולכן את השמות שכתבו נשים ומסרו לאשתו הרבנית, היתה היא מעתיקה בכתב ידה ומגישה אל הרב לברכה.
הרבנית הצדקת בת שבע אסתר קניבסקי (תרצ"ב [1932] – [תשע"ב]2011), אשתו של רבי חיים קניבסקי, ובתו של רבי יוסף שלום אלישיב. צדקנית בעלת שם, רבים נושעו מברכותיה, נפטרה בשבת חול המועד סוכות תשע"ב, ובהלוויתה שנערכה בלילה השתתפו כחמישים אלף איש מכל רחבי הארץ. 
מצב טוב מאוד, קרע בתחתית הדף עם פגיעה בטקסט.