Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 36:

מכתב הרב יוסף קאפח - חותמת וחתימתו.

Start price:
$ 30
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב מודפס [3 עמ'], מאת הרב יוסף קאפח עם חותמתו וחתימתו, למערכת נועם. תשמ"ב.

הרב יוסף קאפח (תרע"ח,1917 -תש"ס, 2000) מגדולי רבני תימן, חבר בית הדין הרבני הגדול לערעורים, וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. מתרגם, מהדיר ומפרש כתבי הרמב"ם ועשרות ספרים של ראשוני ספרד, בעל השפעה רבה על קהילות יהודי תימן בארץ ישראל.