Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 28:

מכתב הרב אשר קרשטיין - רבה של עפולה

Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב הרב אשר קרשטיין זצוק"ל, אל הרב ישראל זיסל דבורץ, תש"ז. 

הרב אשר קרשטיין (תרמ"ו, 1886- תשל"ה, 1975) תלמיד חכם עצום, רבה של עפולה כ-40 שנה. תלמיד החפץ חיים בישיבת ראדין, נמנה עם קבוצת הבחורים בישיבה אשר נבחרו על ידי החפץ חיים לסייע לו בעריכת חיבורו הגדול ה"משנה ברורה".

מצב בינוני, קרעים קלים, כתמי זמן.