Auction 2
Aug 6, 2017 (Your local time)
Israel
 הרב שך 25 ביתר עילית
The auction has ended

LOT 7:

מכתב בחתימת הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל, והרב אברהם דוד רוזנטל.

Start price:
$ 70
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

מכתב בחתימת הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל, והרב אברהם דוד רוזנטל, בו הם מבקשים מהבנק הכללי לשחרר לטובת "הועד הכללי כנסת ישראל", סכום כסף. תשנ"ה [1995].

הרב אברהם דוד רוזנטל (תרס"ג, 1903 - תשנ"ט, 1999) מפוסקי ירושלים, דיין וראש בית דין בבית דין צדק אשכנזים פרושים בירושלים ורב שכונת שערי חסד.

מצב טוב מאוד, מעט קמטים וקפלים, קרע קטן בשול התחתון.