בית בזכרון יעקב מכונס נכסים
עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
23.6.22

- כל המעוניין להשתתף בהליך, יגיש במסירה אישית, הצעת רכישה
בנוסח שיימסר לו על ידיד כונס הנכסים כשהיא חתומה על ידו
וחתימתו מאומתת באמצעות עו"ד /רו"ח, הצעות לרכישת הנכס
יש להעביר למשרדי הח"מ עד ליום 23/06/2022 בשעה 18:00
ולצרף להצעה המחאה בנקאית בגובה 10% מההצעה
- אליה יצורף נוסח חתום על ידו מהסכום המכר שמסר לו
כונס הנכסים, - ניתן לקבל מסמכים באמצעות פניה
לעומר גדיש עו"ד - כונס נכסים,
בדוא"ל: morI@ayr.co.il 
למידע נוסף

בית, זיכרון יעקב, רחוב השזיף 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית
ישוב זיכרון יעקב
כתובת רחוב השזיף 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 23.6.22, 18:00
גוש 11323
חלקה 111

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא