מכירה פומבית 030 מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
8.6.21
ישראל
 קדם מכירות פומביות - רמב"ן 8, מתחם טחנת הרוח. רחביה, ירושלים

מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון - הרבי מליובאוויטש ולרגל חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז של רבי יוסף יצחק שניאורסון – האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש.


המכירה כוללת מכתבים ופריטים נדירים של אדמו"רי חב"ד ונשותיהם הרבניות.

לרגל המכירה המיוחדת לא ייגבו דמי משלוח מקהל לקוחותינו.

המכירה הסתיימה

פריט 27:

מכתב בכתב-ידה ובחתימתה של הרבנית שטערנא שרה שניאורסון (אשת הרש"ב) מליובאוויטש – אב תרפ"ג – נשלח אל הרה"ח עזריאל ...

נמכר ב: $2,200
מחיר פתיחה:
$ 1,000
עמלת בית המכירות: 25%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

מכתב בכתב-ידה ובחתימתה של הרבנית שטערנא שרה שניאורסון (אשת הרש"ב) מליובאוויטש – אב תרפ"ג – נשלח אל הרה"ח עזריאל זליג סלונים, כמה חודשים לאחר נישואיו

מכתב (כ-7 שורות) בכתב ידה ובחתימתה של הרבנית שטערנא שרה שניאורסון, אשת האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש. יום ב' פרשת עקב [כנראה בחודש אב תרפ"ג]. יידיש.


נשלח אל שאר בשרה הרה"ח עזריאל זעליג (הרע"ז) סלונים, כנראה לאחר נישואיו בי' ניסן תרפ"ג, עת שתכנן להקים מפעל לייצור משקאות קלים בירושלים לצורך פרנסתו (הרע"ז ויתר על תכניתו זו בעקבות מכתבו של הריי"ץ אליו בח"י טבת תרפ"ד, בו עודדו לצאת בשליחותו לרחבי תבל ולעסוק בהפצת היהדות וקירוב רחוקים לתורת החסידות. ראה פריט 25).
במכתבה כותבת לו הרבנית: "... אני שמחה מאוד שהתחלת ללמוד את העבודה", ומברכת אותו: "יתן השם יתברך שתהיה בתוכה הצלחה, שתוכל לפרנס את עצמך יחד עם בני ביתך, במנוחה ושלוה בבואכם ארץ הקודש". את מכתבה היא מסיימת: "היה בריא, ש"ב דו"ש מלונ"ח תכה"י [שארת בשרו דורשת שלומו מלב ונפש חפצה תמיד כל הימים]".


הרבנית שטערנא שרה שניאורסון, אשת האדמו"ר הרש"ב ואמו של האדמו"ר הריי"ץ. נולדה בשנת תר"כ לאביה האדמו"ר יוסף יצחק מאוורוטש בן הצמח צדק ולאמה בתו של רבי יעקב ישראל מטשרקס חתנו של האדמו"ר האמצעי. בשנת תרכ"ה נערכו אירוסיה עם הרש"ב בביתו של הסבא הצמח צדק (החתן והכלה היו כבני חמש); נישואי הזוג נערכו לאחר כעשר שנים – בשנת תרל"ה. עמדה לצד בעלה וסייעה לו בענייני הכלל. פעלה רבות לטובת ישיבת "תומכי תמימים" ואף יסדה בשנת תרס"ט אגודת נשים עולמית לתמיכה בתלמידי ה"חדרים" בליובאוויטש. בשנת ת"ש נמלטה מוורשה הכבושה לארה"ב יחד עם בנה יחידה האדמו"ר הריי"ץ. הסתלקה בי"ג שבט תש"ב ומנוחתה כבוד בניו יורק. על שמה נוסדה רשת בתי הספר לבנות "בית שרה".


הרה"ח עזריאל זליג סלונים (תרנ"ז-תשל"ב), מראשי עסקני חסידות חב"ד, חבר אגודת חסידי חב"ד ומנהל כולל חב"ד. ממייסדי ארגון נשי ובנות חב"ד ומוסד "בית חנה", וממקימי שיכון חב"ד בירושלים.
הרע"ז נולד בעיר חברון לאביו הרה"ח זאב דב, נכד הרבנית מנוחה רחל סלונים, בת האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. התייתם בצעירותו מאביו, ולקראת שנת תרע"ג, בהיותו כבן 15, נסע ללמוד בישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש. הרע"ז היה בן בית אצל הרבי הרש"ב וסעד על שולחנו בשבתות וחגים. בשנת תרע"ח, בעקבות מלחמת האזרחים, נסע ללמוד בסניף "תומכי תמימים" שבעיר חרסון באוקראינה. בחרסון התקרב אל החסיד הנודע ר' איצ'ע מתמיד ובעידודו סבב בקולוניות היהודיות שבפלך חרסון ומסר שיעורי חסידות. בין היתר, פעל בקולוניה "נהר טוב" (ברעזנא גבאוואטע), מקום מושבו של ר' איצ'ע. היה נוסע מעת לעת לחגים אל הרש"ב בעיר רוסטוב, ולאחר הסתלקותו, המשיך לנסוע אל בנו וממלא מקומו הריי"ץ. לאחר חג הפסח תרפ"ב חזר לארץ ישראל והתיישב בירושלים. הוא מונה למשפיע בית-הכנסת "צמח צדק" בעיר העתיקה, ונשא לאשה את מרת חיה פייגל (בת אחותו שיינא מושקא ובעלה הרה"ח משה שלמה כהנא שפירא, צאצא לבעל ה"מגלה עמוקות"). בשנת תרפ"ד, בעידודו והוראתו של הריי"ץ (ראה פריט 25), החל את פעילותו כשד"ר ויצא למסע נדודים ברחבי העולם כולו. בשליחותו זו הוא עסק בגיוס כספים ובהפצת היהדות והחסידות וקירוב רחוקים. הוא פעל בקרב הקהילות הנדחות ביותר, בכל רחבי תבל, להקמת מקוואות, מינוי רבנים ושו"בים וקביעת שיעורים בתורה ובחסידות. בשנת תרפ"ד נטל חלק בהקמת "אגודת חסידי חב"ד בארה"ב וקנדה". בתום אחת משליחויותיו העיר האדמו"ר הריי"ץ: "זעליג קען דורכברעכען א זאך" (זליג מסוגל לחולל דבר). עם תום שליחותו של הרע"ז סלונים באוסטרליה בשנת ת"ש, הוא שב לירושלים והתמסר לפעילות למען קהילות חב"ד בארץ. והתמסר לפעילות למען קהילות חב"ד בארץ. היה האפוטרופוס של נכסי "בית רבי" בארץ, ועמד בחלופת מכתבים הדוקה עם הרבנית שטערנא שרה אשת הרש"ב, והרבנית נחמה דינה אשת הריי"ץ. נפטר בחול המועד סוכות ונטמן בהר המנוחות בירושלים. הותיר דור ישרים מבורך. רבים מצאצאיו מכהנים כשלוחי חב"ד ורבני קהילות בעולם.


המכתב שלפנינו כנראה לא נדפס.
[1] דף, 15.5X22 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול וקמטים. קרעים בשוליים ובקווי הקפל (ללא פגיעה בטקסט). כתמים ובלאי.