מכירה פומבית 8 פריטים נדירים ומיוחדים

23.6.21
ארה"ב
 17 Perlman Dr. Suite 204 Spring Valley NY 10977

17 עמודים בכתב יד קדשו של רבי יוסף חיים מבגדד - הבן איש חי


יחיד בעולם! סוגיא שלימה 4 עמודים בכתב יד קדשו של הגה"ק רבן של ישראל החתם סופר - לא נדפס!


לא היה במכירות מעולם! חומש עם פי' פנים יפות מהגה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג ואחיו ההפלאה - דפוס ראשון - עותק יפה - אוסטרהא, תקפ"ה


סגולה גדולה! מטבע לשמירה מידיו הקדושות של הרב הקדוש מופת הדור, הצדיק רבי אברהם מתתיהו פרידמן משטעפינעשט


כרטיס מיוחד על מעמדות שקיבל בשנת תרנ"ז - שנת האחרון לחיי האדמו"ר הקדוש רבי אליעזר צבי מקומרנא שמברך: "ה' ישלח ברכה והצלחה במעשה ידיו ויתברך בבני חיי ומזונא" וחותם את שמו!"


היסטורי! לראשונה במכירות! מכתב כולו בכתב יד קדשו של הגאון הקדוש רבינו מנחם בראדי בעל "באר מנחם" מקאלוב מגדולי ראשי ישיבות בהונגריה ממלא מקומו של חותנו רבי משולם פייש הראשון מטאהשאל תהסס לבקש תמונות וסרטונים נוספים לכל פריט


המכירה הסתיימה

187 פריטים
מיין לפי:
1 2 3 4
1 2 3 4
אני מעוניין לקבל מבית המכירות Rarity Auction House התראות על מכירות חדשות
מאשר