ספרים עתיקים וכתבי יד. כולל כתבי יד מגדולי המקובלים, גדולי חכמי האשכנזים והספרדים וגדולי החסידות, סידורי תפילה, תהלים וזוהר שהיו שייכים לגדולי הצדיקים, וכתבי יד מאויירים על קלף.

By Asufa

Thursday, 7.2.19
The auction has ended

236 lots
Sort by:
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
The auction has ended
I would like to get notifications from Asufa about new auctions
I approve