סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 122:

מכתב ביידיש מאת הרב מסערהייא

Start price:
$ 30
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

מכתב ביידיש מאת הרב מסערהייא אל הרבנית (וורנר).

המכתב כתוב ביידיש משני צידי המכתב. מצב כללי טוב. קרע קטן,סמני קפול.

20*13 ס"מ.