סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 116:

סדור כל בו תש"ז 1946 מינכן-שער נוסף: מוקדש לזכרון הקדושים שנהרגו בשנות ת"ש-תש"ה ע"י הנצים.

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

 סדור כל בו : כולל כל התפלות והבקשות כסדרן עם דינים ומנהגים עם תהלים ומעמדות ולוח היא"צ לקדושי עמנו.
תש"ז 1946   מינכן : סיני  
הערות:
נוסף צלום השער של סדור כל בו הוצאת ונציה, שכ"ז.  
שער נוסף ובו: מוקדש לזכרון הקדושים שנהרגו בשנות ת"ש-תש"ה ע"י הנצים.
תיאור: [4], XV, [1], 767, [13] ע' ; 12 ס"מ.. מצב כללי מצויין,כריכה מקורית.