סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 21:

ספר ‬ערך השלחן-תקנ"א-ליוורנו-מהדורה ראשונה.

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books
tags: Books

ספר ‬ ערך השלחן ‬ [על] שלחן ערוך מעשה הצעיר יצחק בלא"א ר’ בנימין טייב [כרך א]. ‬ 
‫ מקום הוצאה ‬ ‫ ליוורנו-תונס ‬ ‫ תקנ"א- ‬ [1791]. 
הערות ‬ ‫ [כרך א]: אורח חיים ליוורנו, דפוס אליעזר סעדון, שנת ערוכה בכל ו’ש’מ’ר’ה’ [תקנ"א]. [2], קכד דף. ‬ 2°  מצב טוב,פגעי עש,שדרה מעור עם הטבעת זהב.
  ‫ "שיירי ערך השלחן א"ח" נדפסו ב"חקת הפסח". עיין למעלה. ‬
  ‫בדף [2] : הקדמת המגיה, ר’ יוסף ב"ר אברהם טייב בן נכדו של המחבר. ‬ 
‫ הסכמה מאת ‬ר’ יוסף זרקא, רבו של המחבר, קרח תק"ן. - [כרך א] ‬