סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

By Suissia Books

Tuesday, 1.5.18
The auction has ended

LOT 4:

שו"ת צמח צדק תרמ"ד 1884 ווילנא

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
01/05/2018 at Suissia Books

  ספר צמח צדק תרמ"ד 1884 ווילנא והוא שאלות ותשובות משלחן אורח חיים אשר השיב לשואליו אדמו"ר הגאון האמתי רבינו מנחם מענדל נבג"מ נ"ע.
הובא לבית הדפוס על ידי נכדיו הודפס ב בדפוס האלמנה והאחים ראם
בשנת תרמ"ד 1884.
הערות:
כולל 2 שערים.
עו' דף,מצב כללי מצויין.
רבי מנחם מנדל שניאורסון (כ"ט באלול ה'תקמ"ט, 1789 – י"ג בניסן ה'תרכ"ו, 29 במרץ 1866), המכונה בעל הצמח צדק על-שם ספרו, היה האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד. עמד בראשה משנת ה'תקפ"ח (1827) ועד לפטירתו בשנת ה'תרכ"ו (1866).